impregnace a nano impregnace

Impregnace a nano impregnace

 

Impregnace a nano impregnace se používají ke snížení nasákavosti ruzných druhů materiálů, obvykle nasákavých.

Provedením správně zvolené impregnace dojde k omezení vsakování kapalin do impregnovaného podkladu.

Omezením vsaku dojde o omezéní vnášení cizorodých látek a nečistot do materiálu.

Stavební impregnace - nano impregnace

Nano impregnace na stavební povrchy jsou diferencovány podle jednotlyvých druhů materiálů na:

impregnace na beton

impregnace na kámen

impregnace na dřevo

impregnace na sklo a glazury

Impregnace se dále dělí na hydrofobní impregnace a impregnace hydro i olejofobní.

Nano impregnace jsou vhodné především na nové, čisté, soudržné, chemicky nebo jinak nekontaminované materiály.

Povrch musí být před impregnací suchý.

info: www.nanoimpregnace.cz

Pokud jsou stavební povrchy, zejména u kamene, betonu, cihelného zdiva a podobně již narušeny vlivem prostředí, jsou nesoudržné, sprašné, nebo již nelze dosáhnout dokonalého vyčištění před impregnací, používají se k ošetření hydrofobní zpevňovače.

Buď zpevňovače kamene nebo zpevňovač betonu a jiných minerálních mareriálů.